Dự án

BITCOIN UNIVERSITY

Bitcoin University
Khách hàng: Bitcoin University
Khu vực: Boise - Mỹ
Lĩnh vực: Hệ thống đào tạo trực tuyến
Dịch vụ cung cấp:
  • Thiết kế giao diện
  • Lập trình hệ thống
  • Duy trình, vận hành website