Dự án

DATGATA

Khách hàng: Datgata
Khu vực: Hồ Chí Minh - Việt Nam
Lĩnh vực: Kinh doanh thịt gà tươi sống
Dịch vụ cung cấp:
  • Tư vấn xây dựng thương hiệu
  • Thiết kế logo