Dự án

PASSION EVENT

Khách hàng: Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông Toàn Đạt
Khu vực: Hồ Chí Minh - Việt Nam
Lĩnh vực: Thiết kế và tổ chức sự kiện
Dịch vụ cung cấp:
  • Tư vấn ý tưởng, nội dung sự kiện
  • Thiết kế ấn phẩm quảng cáo, truyền thông online, offline