Dự án

Phần mềm quản lý bán hàng Kem Tân Sài Gòn

Khách hàng:
DNTN Kem Tân Sài Gòn
Khu vực:
Châu Đốc - An Giang - Việt Nam
Lĩnh vực: Phân phối sỉ lẻ kem

Dịch vụ cung cấp:Phần mềm quản lý bán hàng

  • Thiết kế giao diện
  • Lập trình hệ thống
  • Duy trình, vận hành phần mềm