Dự án

Phần mềm Quản lý thu chi Song Vũ

Khách hàng:
Công ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Song Vũ
Khu vực:
Đồng Nai - Việt Nam
Lĩnh vực: Thiết kế xây dựng

Dịch vụ cung cấp:

  • Thiết kế giao diện
  • Lập trình hệ thống
  • Duy trình, vận hành phần mềm