Dự án

QUANG THAI GARMENTS

Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất May mặc Quang Thái
Khu vực: Hồ Chí Minh - Việt Nam
Lĩnh vực: Doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm thời trang may mặc
Dịch vụ cung cấp:
  • Thiết kế giao diện
  • Lập trình hệ thống
  • Duy trình, vận hành website