Dự án

VIVO SMARTPHONE

Khách hàng: Vivo smartphone
Khu vực: Hồ Chí Minh - Việt Nam
Lĩnh vực: Kinh doanh điện thoại di động
Dịch vụ cung cấp:
  • Thiết kế brochure